Certifikat

Orkla House Care Sverige strävar efter att vara en högkvalitativ och hållbar arbetsplats och leverantör och följer därför flera ledande standarder. Nedan kan du läsa mer och ta del av våra certifieringar.

FSC®

Delar av Orkla House Care Sveriges sortiment är FSC®-certifierade (FSC®-C108031), så som utvalda träskaft och förpackningar. De produkter som är certifierade är tydligt märkta med FSC®-logotypen på förpackning och/eller på produktens skaft.

FSC® står för Forest Stewardship Council® och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC®. FSC®-märket säkerställer att du som konsument eller företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. Läs mer på www.se.fsc.org.

ISO 9001

Orkla House Care Sveriges ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001. ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation och baseras på sju principer: Kundfokus, ledarskap, medarbetarnas engagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering. Läs mer om ISO 9001 här.

ISO 14001

Orkla House Care Sveriges miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001. ISO 14001 är en internationellt erkänd standard för ledningssystem för planering, genomförande, övervakning och kontinuerlig förbättring av miljöarbetet i företaget. Läs mer om ISO 14001 här.

Vill du veta mer om våra certifikat? Vänligen kontakta oss på info@orkla.se