Vår kultur & våra värderingar

Vi vill skapa en kultur där affärsområden och bolag samarbetar och arbetar bra tillsammans. Vi vill bygga starka team som baseras på ömsesidig respekt. Vi är företag som bryr oss.

Våra produkter är en del av miljontals människors renoveringsresor och gör målningen enklare, snabbare och mer ergonomisk. Våra produkter betyder något för olika människor i olika situationer, men de har alla en sak gemensam: konsumenterna väljer våra produkter om och om igen för att de tycker om våra varumärken och litar på dem, och för att de litar på oss.

På samma sätt vill vi att människor ska lita på att vi är en arbetsgivare som ger våra anställda möjlighet att växa – vi vill att alla våra anställda ska vara stolta över att vara en del av Orkla.

Jämställdhet och mångfald

Mångfald är nödvändigt och viktigt för att säkerställa innovation och värdeskapande. Som en stor internationell aktör på arbetsmarknaden har vi ett stort socialt ansvar och vi vill leda utvecklingen för att säkerställa jämställdhet och mångfald på alla nivåer i organisationen.

Våra kärnvärderingar

  • modig
  • pålitlig
  • inspirerande
  •  

Värderingarna styr våra handlingar och våra beslut och reflekterar den standard som förväntas av en Orkla-anställd.

Att vara modig innebär att vara nyskapande och ambitiös och vi ska leverera i världsklass. Det är denna värdering som driver oss framåt, hjälper oss att våga och att ta nödvändiga risker. Modiga människor sätter upp höga mål och älskar att vinna. De vågar säga ifrån om något är fel. Mod är nödvändigt för att genomföra svåra samtal och fatta tuffa beslut.

Mod balanseras av pålitlighet. Vi håller vad vi lovar, och vi tar ansvar – gentemot konsumenter, kunder, ägare och samhälle. Ansvarstagande människor levererar. De är professionella, kunniga och inger förtroende. Vi tänker och arbetar långsiktigt, och vi tacklar de problem som uppstår under tiden. Vi kombinerar hög energi med stor uthållighet.

Inspiration skapar energi, glöd och spänning. Inspirerade människor har en passionerad vilja att lyckas och de skapar hela tiden något nytt. Vi inspirerar våra konsumenter, kunder, samarbetspartners och varandra.