Varför välja Orkla House Care?

Att jobba på Orkla ska kännas som att komma hem. Det är platsen där du vill utveckla dig själv, ditt team och dina färdigheter och bli den bästa versionen av dig själv.

#aHomeToGrow

Vi vill att du kommer till oss och bara är dig själv. Vi vill att våra medarbetare ska hitta utvecklingsmöjligheter, bra kollegor, spännande utmaningar och bra team.

Det finns outtömlig kunskap att hämta om våra varumärken, de marknader vi verkar i och hela vår värdekedja. Här kan du lära dig nya sätt att tänka och ta med dig dina nya erfarenheter i arbetet. Det är så vi hoppas att du kan göra skillnad, för både Orkla och för världen.

Det bästa sättet att uppnå detta är genom att vara dig själv, så att vi tillsammans kan skapa en bra kultur på alla orter vi arbetar i. På så sätt kan vi ge kunderna precis den kvalitet de förväntar sig.

Professionell och personlig utveckling

Genom att arbeta tillsammans lär vi oss och utvecklas både som företag och som team. Vi vill att Orkla ska vara ett ”a home to grow” på många plan. Vi erbjuder även utvecklande och utmanande arbetsuppgifter och lägger stor vikt vid intern rekrytering, så att ledare och medarbetare får erfarenheter från flera verksamheter inom koncernen.

Vi tror att det bästa lärandet sker på jobbet, och vår organisationskultur uppmuntrar anställda att utmana sig själva och sina kollegor. För att främja lärande är vi måna om kunskapsdelning, en god feedbackkultur, kompetensutveckling och ledarskapsutveckling. Vi har även flera interna akademier och kurser. Genom internutbildning får du gradvis större utmaningar på arbetsplatsen med yrkeskunnig vägledning. Du uppmuntras även att hitta dina egna lösningar på utmaningar i arbetet.

Ledarskapsutveckling

Våra ledare är nyckelpersoner och kulturbärare i organisationen. Genom ett coachande och engagerande ledarskap, baserat på tillit mellan ledare och anställda skapar vi framgång och hållbar tillväxt. Coachning av talanger är en del av ledaransvaret. Våra ledare bedöms efter sin förmåga att utveckla talanger.

Vi ser på ledarskap som en egen profession och som färdigheter baserade på erfarenhet, kunskap och attityder. Vår ledarutvecklingsstrategi är vårt verktyg för att utveckla och stärka ledarna och kulturen inom Orkla. Oavsett om du är ny som ledare eller har jobbat i många år, tror vi på kontinuerlig yrkesutveckling under hela din karriär. Vi arbetar med utveckling i många olika former och har ledarprogram, mentorskap, stipendier, breddning eller fördjupning av arbetsuppgifterna och som en mycket viktig komponent – inlärning i en stimulerande och spännande vardag.

Arbeta globalt – lokalt

Vi är ett globalt företag som är förankrat i lokal kultur och vi växer och förändras hela tiden. Det betyder att vi har produktionsplatser, människor och välkända varumärken över hela världen. Vi är stolta över att vara globala, men vi värdesätter det vi gör lokalt och vi som jobbar på Orkla har en enorm och unik kunskap.

Det gör att vi kan skräddarsy vårt arbete efter lokala preferenser och det innebär att vi kan dela kunskap över funktioner och nationsgränser. Genom att vara kommersiellt nyfikna exponeras vi för hela den globala värdekedjan, och våra varumärkens påverkan på konsumenter och kunder.

Våra sex ledande varumärken – Anza, Jordan, Spekter, Harris, Hamilton & SAM – gör oss till den verksamhet vi är. Vi är stolta över att ha varit i miljontals konsumenters hem och hjärtan i generationer. Genom att arbeta efter våra styrkor och ambitioner utvecklas vi i harmoni med ett föränderligt samhälle. Genom våra varumärken har vi också en möjlighet att göra bra saker för våra medarbetare, konsumenter och kunder. Vi har alla ett ansvar att bidra till Orklas fortsatta framgång.