Karriär

Vi har ett brett utbud av karriärmöjligheter inom Orkla House Care. Vi värdesätter mångfald och tror att olikheter gör oss starkare. Dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt förhållningssätt bidrar till en kultur där vi verkligen bryr oss om varandra och våra kunder.

Intresserad av att jobba med oss?

Varför ska du välja Orkla House Care?

Vår kultur & våra värderingar