Orkla House Care

Hållbarhet

Vi vill stärka renoveringshjältar genom att hjälpa fler människor att lyckas med sina måleriprojekt, och samtidigt vara en föregångare i övergången till en mer hållbar måleriverktygsindustri.

Vår hållbarhetsstrategi

Vi är en del av omställningen till en mer hållbar måleriverktygsindustri

Orkla House Care årsredovisning till Etisk Handel Norge

Norwegian Transparency Act ('Åpenhetsloven')