Norwegian Transparency Act

Norwegian Transparency Act (Åpenhetsloven)

Från och med den 1 juli 2022 trädde öppenhetslagen i kraft i Norge. Syftet är att främja företags respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor med affärspartners och i leverantörskedjor.

Orklas Årsredovisning

Orkla ASA

Orkla House Care ägs fullt av Orkla ASA. Orkla ASA rapporterar om hur Orklas portföljbolag arbetar med due diligence, företagsbesiktning, och uppföljning av risker i leverantörskedjan, genom Orklas års- och hållbarhetsredovisning 2022. Orkla House Care omfattas av denna rapport.

Specifika referenser i årsredovisningen:
Organization and business area: page 9, page 17.
Segments: page 197-203.
Human rights policies, routines, whistleblowing: page 96-97, page 113.
Negative impacts and risk, mitigating actions: page 113-121

Rapport om etisk handel (Norge)

Initiativ för etisk handel

Orkla House Care blev medlem i Ethical Trade-initiativet 2022 och uppnådde “Basis-level” från ETi under det första rapporteringsåret. Orkla House Cares årsrapport till Ethical Trade Norway om due diligence/företagsbesiktning kan granskas här: Våre medlemmer – Etisk Handel eller via nedan rapport:

Framöver kommer Orkla House Care kontinuerligt att stärka vår due diligence i värdekedjan, och vi förväntar oss att kommunicera om våra framsteg genom exempelvis Etisk Handels årsrapporter och Orklas års- och hållbarhetsrapporter.

För frågor relaterade till den norska öppenhetslagen, vänligen kontakta oss på kundeservice@ohc.no.