Hållbarhetsstrategi

Vi vill stärka renoveringshjältar genom att hjälpa fler människor att lyckas med sina måleriprojekt, och samtidigt vara en föregångare i övergången till en mer hållbar måleriverktygsindustri.

Därför har vi tagit fram en heltäckande hållbarhetsstrategi mot år 2025 som omfattar alla delar av vårt företag. Den bygger på fyra nyckelpelare: Förpackning, Produktion, Produkter och Människor.

Förpackning

Som en del av vår hållbarhetsstrategi vill vi minska vårt miljöavtryck med hållbara förpackningslösningar. För att uppnå detta följer vi kärnprinciperna för metoden “remove-reduce-reuse-recycle”:

Remove

Vi börjar med att utvärdera vad vi kan ta bort av oväsentliga förpackningslager och material.

Reduce

Vi överväger sedan vilka förpackningselement vi kan minska, till exempel genom att göra element mindre eller tunnare.

Reuse

Vi letar också efter möjligheter att återanvända material, såsom möjligheten att återanvända leverantörens kartonger i andra delar av vår leveranskedja.

Recycle

Vi vill också kunna återvinna så mycket av förpackningen som möjligt genom att använda förnybara material.

Produktion

För att göra vår produktion av målarverktyg mer hållbar har vi satt upp ett ambitiöst mål – att minska våra CO₂-utsläpp med 40 %. För att uppnå detta mål tittar vi på alla aspekter av vår leveranskedja för att ta reda på var vi kan byta till mer energieffektiva eller förnybara alternativ. Vi vill också se till att alla våra leverantörer delar vårt fokus på hållbarhet, kvalitet och etik. Vi arbetar därför endast med leverantörer som skriver under vår uppförandekod. Vi lägger också betydande ansträngningar på att minska avfallet på våra egna fabriker och förväntar oss att våra leverantörer gör detsamma.

Produkter

Alla Orkla House Cares produkter ska betraktas som både säkra och hållbara. Därför strävar vi efter att ta bort alla material som potentiellt kan vara skadliga i produktion eller vid användning och vi arbetar ständigt med nya och förbättrade produktinnovationer.

Vi vill att våra produkter ska innehålla mindre materialkomplexitet, så att de är återvinningsbara. Våra plastkomponenter ska vara tillverkade av återvunnet eller förnybart material, och allt trä ska vara FSC®-certifierat (FSC-C108031). Vi kommer också att sträva efter att utbilda konsumenter om hur de kan göra sig av med våra produkter på ett sätt som är minst skadligt för planeten.

Människor

Orkla House Care vill vara en ansvarsfull arbetsgivare som tar hand om våra anställda och vår kultur. Därför följer vi Orklas strikta bedömning av mänskliga rättigheter som säkerställer att vi når viktiga mål som arbetsplatssäkerhet, arbetsrättigheter och mångfald. Vi vill också utveckla vår företagskultur kring hållbarhetsvärderingar och säkerställa att alla i organisationen förstår vår hållbarhetsstrategi, och vi sätter upp tydliga hållbarhetsmål för varje avdelning.